Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 23.8506893328" N 19° 47' 19.0714855944"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 44.6399999988" N 19° 47' 34.1299799988"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 37.689306072" N 19° 47' 30.823866003"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 43.577784981" N 19° 47' 33.5506228516"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 43.6283667916" N 19° 47' 33.5313109467"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 43.6283667916" N 19° 47' 33.4347514221"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 43.624904062" N 19° 47' 33.540334399"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 51.72" N 19° 47' 36.2899799988"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 51.72" N 19° 47' 36.2899799988"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Ostatné reklamné zariadenia
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 50.6159287656" N 19° 47' 35.4619341622"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 50.379637875" N 19° 47' 36.0968609496"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 56.9769831755" N 19° 47' 37.7458261884"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Vavrišovo, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 3.77446674183" N 19° 47' 43.9452331886"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 0.0391603301396" N 19° 47' 39.0109948588"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 59.5728251312" N 19° 47' 38.5913156768"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Označenia prevádzok
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Vavrišovo, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 8.2807494654" N 19° 47' 53.2307897086"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 4.81097006213" N 19° 47' 44.0380974234"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 6.70306795632" N 19° 47' 47.3710443866"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 8.77572129303" N 19° 47' 54.565483272"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 8.87651543436" N 19° 47' 54.9041975814"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 032 42 Pribylina, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 6' 14.0009896103" N 19° 48' 13.3807679272"
Lokalita: Pribylina
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 059 85 Vysoké Tatry, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 34.8685321172" N 19° 54' 14.3865953064"
Lokalita: Podbanské
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 059 85 Vysoké Tatry, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 35.0706652669" N 19° 54' 14.5797143555"
Lokalita: Podbanské
Typ RP: Ostatné reklamné zariadenia
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 059 85 Vysoké Tatry, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 33.9095812707" N 19° 54' 11.8178487014"
Lokalita: Podbanské
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis: