Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 2.26514926564" N 19° 43' 55.7156587565"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 1.63136165022" N 19° 43' 55.1951433345"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 2.10753964752" N 19° 43' 54.0788832593"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 6.67972724163" N 19° 43' 56.6503744497"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 9.92982495439" N 19° 43' 58.2416576164"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Smerovníky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 9.9171686304" N 19° 43' 58.2030338066"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 20.88" N 19° 44' 10.5499799988"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 17.708573404" N 19° 44' 1.76290211568"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 17.764114916" N 19° 44' 1.98968330371"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 20.482709286" N 19° 44' 9.4618946433"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 19.8922364795" N 19° 44' 7.79356619356"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 20.88" N 19° 44' 10.5499799988"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 20.5589786438" N 19° 44' 7.61987955685"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 21.2214499301" N 19° 44' 10.0433813608"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 21.1335337154" N 19° 44' 10.2790667714"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 22.081162056" N 19° 44' 14.5378446878"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 21.6607969589" N 19° 44' 17.3967976889"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 3' 22.2696439302" N 19° 44' 20.3533905031"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 537, 033 01 Liptovský Peter, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 3' 23.296402614" N 19° 44' 20.8462145265"
Lokalita: Liptovský Peter
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis: