Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.0716126001" N 19° 26' 0.664419066423"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 18, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 3
GPS: E 49° 5' 42.6310702479" N 19° 25' 52.0039476027"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: > 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.2205159022" N 19° 26' 0.575209532501"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.6617411996" N 19° 26' 2.56830954093"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.8893527593" N 19° 26' 2.41381430168"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.8640626004" N 19° 26' 2.45243811149"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.4847097862" N 19° 26' 2.64555716056"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 48.0236170285" N 19° 26' 0.289909515312"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Liptovský Michal, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 5' 54.4191687011" N 19° 26' 5.5018857432"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: > 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Bešeňová, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 55.4214000012" N 19° 26' 6.4169000016"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Bešeňová, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 3
GPS: E 49° 5' 54.9851552339" N 19° 26' 6.72632143823"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: > 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Bešeňová, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 55.4214000012" N 19° 26' 6.4169000016"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Informačné tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Bešeňová, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 55.4214000012" N 19° 26' 6.4169000016"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Bešeňová, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 5' 55.2696645406" N 19° 26' 6.28171666744"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2221, 034 83 Bešeňová, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 5' 55.4214000012" N 19° 26' 6.4169000016"
Lokalita: Liptovský Michal
Typ RP: Reklamné zariadenia na stĺpoch ver. osvetlenia
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis: