Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 7' 52.450615885" N 19° 31' 10.7503919122"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Informačné tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 7' 51.8946163873" N 19° 31' 9.68823714233"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 0.160467095353" N 19° 30' 58.6637976825"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 7.52008611988" N 19° 30' 54.8741823547"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 7.81758953558" N 19° 30' 55.2262786091"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: > 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 7.7417780525" N 19° 30' 55.9215071857"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 7.29954375926" N 19° 30' 55.4193976581"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 7.90603622518" N 19° 30' 53.3337119281"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 7.9565771709" N 19° 30' 54.202747649"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 3
GPS: E 49° 8' 9.42569449422" N 19° 30' 44.874341312"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Reklamné vlajky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 8.24718733144" N 19° 30' 51.2287142933"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 9.43489350221" N 19° 30' 44.9523451984"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Reklamné zariadenia na stĺpoch ver. osvetlenia
Veľkosť:
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 9.49806914097" N 19° 30' 45.0875285328"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 9.9782032645" N 19° 30' 44.2571166218"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: LED panely / LED obrazovky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 7' 48.0238506361" N 19° 30' 7.04983692047"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 5
GPS: E 49° 7' 48.0775563733" N 19° 30' 4.37513809082"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: > 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 7' 44.7482655786" N 19° 30' 26.5361863556"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 7' 51.0352681834" N 19° 30' 29.9841755884"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Smerovníky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 9.58651499765" N 19° 30' 45.1840880573"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 7' 53.1578888526" N 19° 31' 17.3001456983"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 7' 57.5792940319" N 19° 30' 35.0015524305"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 8.68617522554" N 19° 30' 39.9245052118"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Označenia prevádzok
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 9.48218997891" N 19° 30' 44.9842242975"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 6.62997700172" N 19° 30' 54.2086143899"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 9.66110219414" N 19° 30' 56.1589120763"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bigboardy / Wallboardy / Megaboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 56.9955941518" N 19° 31' 21.0027287293"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 58.3987445261" N 19° 31' 22.718063186"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 50.8340895731" N 19° 31' 14.0947219629"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 2
GPS: E 49° 8' 38.8810833957" N 19° 31' 5.71302383543"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 13.6763785689" N 19° 30' 59.2821595013"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Dvojnožky / Trojnožky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 17.5519040769" N 19° 31' 1.88341681813"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 7' 50.9705596694" N 19° 30' 29.903209535"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Smerovníky
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 2213, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Nie
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 8' 9.0525951563" N 19° 30' 42.6088599939"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Bannery / Plachty / Tabule
Veľkosť: < 3 m2
Povolenie:
Popis:
Vlastník RZ:
Adresa: 584, 032 23 Liptovská Sielnica, Slovakia
Parcela:
Reklamná stavba: Áno
Počet reklamných plôch: 1
GPS: E 49° 9' 2.06460561935" N 19° 31' 36.800178588"
Lokalita: Liptovská Sielnica
Typ RP: Billboardy
Veľkosť: 3 m2 - 20 m2
Povolenie:
Popis: